Skip to main content

Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego

Kraków


ANNA POLAŃSKA-JAWORSKA

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu w najmniej oczekiwanym momencie. Niezależnie, czy takie zdarzenie znacząco ogranicza możliwości funkcjonowania w życiu codziennym czy jedynie niesie za sobą straty finansowe, pokrzywdzeni mogą ubiegać się o należne im odszkodowania. Nieocenioną pomoc w tym zakresie zapewni doświadczony adwokat, który specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w imieniu osób poszkodowanych.

Co obejmują takie usługi? Między innymi ustalenie podmiotu, który powinien być zobowiązany do zapłaty, zgłoszenie roszczenia oraz zainicjowanie i przeprowadzenie negocjacji z odpowiedzialnym podmiotem – najczęściej ubezpieczalnią. Niekiedy konieczne jest dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej. Pomoc kancelarii adwokackiej jest szczególnie istotna, jeżeli w rodzinie miał miejsce wypadek śmiertelny – w takiej sytuacji to bliscy ofiary mogą starać się o stosowne odszkodowanie. Dochodzenie roszczeń w takiej sytuacji potrafi być bardzo trudne, również ze względów emocjonalnych, dlatego wymaga delikatności i profesjonalnego podejścia.


Odszkodowania powypadkowe – co warto wiedzieć?

wypłacenie odszkodowania

Wypadki komunikacyjne zdarzają się na porządku dziennym – o ile drobne stłuczki powodują jedynie stres u kierowców oraz straty finansowe, to poważniejsze kolizje, w których doszło do obrażeń, są już o wiele bardziej skomplikowane. Niezależnie od wagi przypadku, często prawna pomoc kancelarii prawnej okazuje się nieoceniona.

Odszkodowania powypadkowe  to zagadnienia, z którymi spotykamy się niemal każdego dnia – dysponujemy doświadczonych zespołem prawników, którzy doskonale znają prawo i procedury oraz wiedzą, kiedy i jakie działania podjąć, aby uzyskać stosowne zadośćuczynienie. Często pomoc kancelarii prawnej jest niezbędna, aby uzyskać należne świadczenia takie jak renta czy zwrot kosztów leczenia. Poszkodowany nie zawsze zdaje sobie sprawę, że może ubiegać się o taką rekompensatę, dlatego obowiązkiem prawników jest przedstawienie należnych mu praw oraz pomoc w uzyskaniu stosownego odszkodowania.

Kontakt